Aanmelding

Op eigen initiatief of na een doorverwijzing door school, CLB, huisarts, kinderarts, neus-keel-oor-arts,… kan u contact  opnemen om een afspraak te maken.

Tijdens een eerste gesprek ga ik na wat de hulpvraag en de voorgeschiedenis is. Ik breng u dan ook op de hoogte van de praktische werking, de inhoud en de planning van de onderzoeken, de tarieven en de eventuele mogelijkheden tot terugbetaling door uw ziekenfonds.

De volgende stap bestaat uit het logopedische onderzoek. Hiervan wordt een verslag opgemaakt en besproken met de ouders.

Daarna kan er eventueel behandeling opgestart worden.

Indien u dat wenst, kan ik op regelmatige basis samenkomen met de school en eventueel andere betrokken partijen.