Articulatieproblemen

Articulatieproblemen kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Bepaalde klanken of klankcombinaties worden niet goed uitgesproken. bij kinderen is er sprake van een articulatiestoornis als zijn/haar articulatie afwijkt in vergelijking met die van leeftijdsgenootjes. 

Er kan hier een onderscheid gemaakt worden in:

- Een fonetische articulatiestoornis als een kind  één of meerdere klanken niet goed kan uitspreken. (vb: lispelen of het niet kunnen articuleren van de /R/)

- Een fonologische articulatiestoornis als niet de productie van de spraakklanken het probleem is, maar wel het correct gebruiken van deze klanken in woorden. Jonge kinderen vervormen woorden om de klankstructuur eenvoudiger te maken. Als deze vereenvoudigingsprocessen langer blijven aanhouden, spreken we van een fonologische articulatiestoornis. (vb: toel i.p.v. stoel ; toet i.p.v. koek)