Taalstoornissen

De normale taalontwikkeling verloopt bij elk kind in verschillende stadia. Deze kan echter vertraagd of afwijkend verlopen. Er is sprake van een taalontwikkelingsstoornis wanneer een kind op gebied van taal in belangrijke mate achterblijft of de taalontwikkeling op een andere manier verloopt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Kenmerken:

Er kunnen zich problemen voordoen op vlak van het begrijpen van taal en/of bij het spreken.

Begrijpen:

- moeite met het begrijpen van opdrachten

- moeite met het beantwoorden van vragen

Problemen bij het spreken:

- dysgrammatische zinnen

- woordvolgorde fouten in zinnen

- fouten bij het maken van verkleinwoorden en meervouden

- moeite met de vervoegingen van de werkwoorden

- beperkte woordenschat

- moeite met het snel oproepen van woordenschat ( = woordvindingsproblemen)

- moeite met het vertellen van een samenhangend verhaal