Leerproblemen en/of -stoornissen

Vaak ondervinden kinderen moeilijkheden om de aangeboden leerstof te verwerken. Bij leerproblemen kan hier vaak snel verandering  in gebracht worden dankzij logopedische therapie. we spreken dan van lees-,schrijf- of rekenproblemen.

Hebben kinderen echter een grote achterstand opgelopen en blijven de problemen hardnekkig aanwezig ondanks intensieve logopedische therapie en een gemiddelde intelligentie, dan is er sprake van een leerstoornis.

Binnen de leerstoornissen kan er een onderscheid gemaakt worden in:

- Een schrijfstoornnis of dysorthografie als het omzetten van gesproken naar geschreven taal moeizaam verloopt. Het kind heeft moeite met het automatiseren van klank-letterkoppelingen en het onthouden en toepassen van spellingsregels.

- Een leesstoornis of dyslexie als er moeilijkheden zijn bij het correct en vlot lezen.

- Een rekenstoornis of dyscalculie als er een achterstand is voor specifieke rekenvaardigheden ( vb: tafels, splitsingen,..)

Elk van deze bovenstaande stoornissen kan op zichzelf voorkomen maar er kan ook een combinatie van de verschillende stoornissen aanwezig zijn.